top of page

Driftsoptimalisering

kontakt_bilder_andre.jpg

Vi utfører teknisk- og biologisk driftsoptimalisering av anlegg. Vi hjelper deg og ditt anlegg til å få bedre produksjonstall, mindre svinn og mer fisk.

En viktig del av driftsoptimalisering er utforming av et godt kvalitetssystem. Gode rutiner er med på å oppnå gode og stabile produksjonsresultater. Vi kan bidra med kompetanse på fiskevelferd, håndtering av fisk, vannkvalitet og RAS.

bottom of page