top of page

Energisparing

Flere undersøkelser viser høyere energiforbruk enn nødvendig for landbaserte akvakulturanlegg med RAS-teknologi. Det beviser at det er gode muligheter for en smartere, mer lønnsom og sikrere energibruk på anleggene. Det er behov for flerfaglig kunnskap, erfaring og tid for å utføre en god energikartlegging og sette de riktige tiltakene på ulike anlegg. Morefish og West Elektro har den nødvendige kunnskapen og tilbyr derfor sammen den komplette tjenesten som anlegget trenger for å redusere energiforbruk til beste for drift og fisken.

Energi- og bio-optimalisering av RAS 

Vårt bidrag:

 

Utføre analyse av enkeltkomponenter og helhetsfunksjon i RAS-anlegg og bygg, med fokus på:

  •  Totalt energiforbruk i produksjonsløp ut fra produksjonsform (energiledelse i produksjonsdrift)
  • Frekvensstyring, automasjon og AI

  • Riktig tilpasning av komponenter til arbeidsbelastning

  • Teknisk optimalisering (Rørsløyfer, dimensjoner og løftingsenergi)

  • Varmeutnyttelse

  • Bidra i prosjektsøknader for støtteordninger

  • Vannkvalitetsoptimalisering og risikosenkning

Anker 2
Arbeidsform

Forstudie ved innhenting av sentral produksjonskartlegging (produksjonsplan, komponentspesifikasjoner, strømforbruk, anleggsoppsett/data og oversikt) etter avtale om konfidensialitet

Befaring sammen med drifts- og/eller teknisk ansvarlig. Filtrering av fokuskomponenter og systemer, datainnhenting fra anlegg, funksjonssammenheng teknisk og biologisk.

Prosjekt avtaler vi sammen med bedriften for videre arbeid. Vi finner de aktuelle tiltak for måling, undersøkelser og tallfester effekt ut ifra bedriftens målsetning. 

Anker 1

Vår samarbeidspartner:

Solid anleggserfaring innen elektro, automasjon og IKT. Har levert relevante prosjekter og tjenester fra oppdrett og annen industri. Med bred teknologikunnskap kan vi sammen med Morefish tilby denne tjenesten. Ved å kombinere kunnskap som ikke tidligere er gjort vil vi skape merverdi for kundene våre. 

Skjermbilde 2020-11-04 kl. 11.27.43.png
bottom of page