Acerca de

182468381_364013575051528_1652579273791552744_n.png

RAS introduksjon:
e-læring og webinar

Kursbeskrivelse

Beskrivelse: I dette kurset får du en grunnleggende introduksjon til biologien og teknologien i et RAS-anlegg. Kurset er satt sammen av både e-læringskurs og webinarer. Deltagerne vil få både oppfølging og undervisning av våre erfarne instruktører i løpet av kurset. 

 

Målgruppe: Kurset passer både for biologisk og teknisk personell som ikke har mye erfaring med RAS. Eksempelvis ansatte i akvakulturnæringa som trenger grunnleggende kunnskap om RAS, lærere som underviser i akvakultur, og andre interesserte som for eksempel ansatte i leverandørindustrien, bank og forsikring, og offentlige myndigheter. Ingen forkunnskaper er nødvendig. 

Kursopplegg:

 1. Oppstartswebinar med instruktør. Introduksjon og gjennomgang av oppsettet i kurset.

 2. Kursbolk 1: Deltagerne jobber seg gjennom de 7 første e-læringskursene på egen hånd. Kursene omhandler følgende tema: Introduksjon til RAS; Karbondioksid; Fiskekaret; Hva er pH?; Oksygen; Partikler/slam.  

 3. Midtveiswebinar med instruktør. Her tar vi en oppsummering av den første kursbolken – deltagerne bør samle opp spørsmål til denne oppsummeringen. Det blir også tid til en Kahoot og en introduksjon til den neste kursbolken. 

 4. Kursbolk 2: Deltagerne jobber seg gjennom de 5 siste e-læringskursene på egen hånd. Kursene omhandler følgende tema: Smoltifisering; Produksjonsplanlegging; Hva er stress?; Biofilter; Biosikkerhet; Fôr og ernæring. 

 5. Avslutningswebinar med instruktør. Her tar vi en oppsummering av kursbolk nummer 2, samt spørsmål og svar. Det vil også bli en gjennomgang av oppgaver/case som deltagerne skal jobbe med etter webinaret. 

 6. Case-løsning: Deltagerne jobber med oppgavene de fikk presentert på avslutningswebinaret. Disse leveres inn, og deltagerne får tilbakemelding fra våre instruktører. 

 

Dette kurset vil gå jevnlig framover, med oppstart (forutsatt nok påmeldte):

 • 15. november kl 10-11 (midtveiswebinar 29. november, avslutningswebinar 13. desember, frist for innlevering av case 17. desember). Påmelding stengt.

 • 31. januar kl 10-11 (midtveiswebinar 14. februar, avslutningswebinar 28. februar, frist for innlevering av case 4. mars). Påmelding stengt.

 • 7. mars kl 10-11 (midtveiswebinar 21. mars, avslutningswebinar 4. april, frist for innlevering av case 8. april). Påmelding stengt.

 • 25. april kl 10-11 (midtveiswebinar 9. mai, avslutningswebinar 23. mai, frist for innlevering av case 30.mai). Påmelding stengt.

 • 1. juni kl 10-11 (midtveiswebinar 8. juni, avslutningswebinar 15. juni, frist for innlevering av case 30. juni). Frist for registrering: 27. mai.

 

Pris: 6500 kr eks mva.

_DSC4872.jpg