top of page

Sertifisering

893584AC-4729-4B3D-9F13-FD8CEB75DCD1_1_105_c.jpeg

Morefish bidrar i prosessen for å få ditt selskap godkjent etter ulike miljøstandarder. Vi samarbeider med Rambøll rundt å få ditt anlegg godkjent etter NS9416 og kjører Global GAP/ASC prosesser

Nye anlegg skal prosjekteres etter NS9416:2013 og krever dokumentasjon av risikoanalyse, prosjektering, utførelse, drift, brukerhåndbok og produktdatablad og at det ferdige anlegget samsvarer med prosjekteringen.

Eksisterende anlegg må dokumentere forsvarlig rømningstekniske standard i en rømningsteknisk rapport. 

Vi har hjulpet kunder med Global GAP sertifisering. Vi kan gjennomføre Pre-Audits/selvinspeksjon, utviklet og tilpasset selskapets styringssystemer og gjennomgå sjekklister. Vi følger gjerne prosessen frem til revisjon av eksternt selskap, og bidrar også i etterkant for å sikre at sertifiseringen kommer på plass.

Kontak: Marita på marita@morefish.no eller 958 27 909

bottom of page