top of page

Risiko i landbasert oppdrett

Trondheim, 6. - 7. november, 2023

Hotell Scandic Nidelven i Trondheim

  

Hovedtema

  • Fiskevelferd

  • Teknologi

  • Utvikling

  • Matfisk på land

  • Bærekraft

Program kommer
Hav
bølger
Påmelding ikke åpen
bottom of page