top of page
Dine rettigheter etter personvernregelverket
 
 • Rett til innsyn i egne opplysninger
  Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

 • Rett til korrigering av personopplysninger
  Du har rett til å be oss retter eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

 • Retten til sletting av personopplysninger
  Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv.

 • Protestere mot en behandling av personopplysninger
  Dersom vi behandler opplysninger om deg m
  ed grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger. 

 • Begrensning av behandling av personopplysninger
  I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

 • Dataportabilitet
  Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt
  post@morefish.no;

 • Du kan klage på vår behandling av personopplysninger
  Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysingsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet. 

Dersom du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, ta kontakt med oss på post@morefish.no


Denne personvernerklæringen er basert på en mal for personvernerklæring fra gdprcontrol.no.

bottom of page