ETABLERING AV LANDBASERTE ANLEGG

Vi har lang erfaring med landbaserte anlegg. Vi kan teknisk utforming og har bestillerkompetanse.

SERTIFISERINGSHJELP

Morefish bidrar i prosessen for å få ditt selskap godkjent innen for ulike sertifiseringer

VANNKVALITET

Dårlig vannkvalitet fører til redusert fiskevelferd og redusert kvalitet på fisken.

DRIFTSSTØTTE

Vi utfører teknisk- og biologisk driftsoptimalisering av anlegg. 

 

En god forsikring for utviklingsprosjekter er en gjennomarbeidet bestilling som utelukker risiko for feildimensjonering, tekniske avvik og tidskrevende og kostbare reklamasjoner.

 

Morefish tilbyr bestillerkompetanse, både i form av medvirkning i tilbudsspesifikasjoner, og veiledning av viktige elementer som bør dekkes når man ønsker tilbud på et prosjekt.

 

Med Morefish på laget kan du unngå typiske fallgruver som gir kostbare avvik. Ved blant annet å unngå misforståelser mellom kunde og leverandør, sikre at kontrakt blir fulgt og skape forståelse mellom partene.

 

  • Vi øker fokus på korrekt spec. og bestilling.

  • Store utfordringer med ulike forventninger mellom kunde og leverandør

  • Mange fallgruver med tanke på utstyr og kvalitet

  • Sikre garantier

  • Unngå kostbare avvik ved forsinkelser

 

Dette tilbudet gjelder så vel kunde som leverandør.

 

Ta kontakt med André på andre@morefish.no

 
 
 

Stiklestadveien 1, 7041 Trondheim

© Copyright Morefish AS. Proudly created with Wix.com

+47 958 27 909