top of page

Exclusive Services

KONFERANSE

Trondheim, 6. - 7. november

Sted: Hotell Scandic Nidelven

6. november: Registrering fra kl. 10:30

Konferansemiddag kl 20:00

7. november: Konferansen avsluttes

med lunsj kl. 13:00

Påmeldingsfrist: 27. oktober

Bookingkode til Hotell Scandic Nidelven:

BMOR071123

Konferansen arrangeres for tredje år på rad, og målgruppen er alle som jobber i eller tilknyttet landbasert oppdrett. 

Fokus vil være på løsninger og hvordan man kan unngå ulike risikoer.

I 2022 ble det fullbooket - vi har plass til 240 deltagere!

DAG 1

6. november

Registrering fra kl 10:30 

Lunsj kl 11:30 - 12:15

12:15 - 14:00

RISIKO

- Fire store risikoer i landbasert oppdrett.

- Gassovermetning - dykkersyke hos laks etter pumping i RAS

- Partikkelfjerning

- Elektrokjemisk vannbehandling for forutsigbar og god vannkvalitet

- Desinfeksjon av inntaksvann

14:00 - 15:30

RISIKO

- Risikofaktorer ved oppskalering til matfisk

- Rørfisk - den skjulte biosikkerhetstrusselen

- Biosikkerhet i praksis – tips og erfaringer.

- Hvordan kan næringa påvirke FHF sin satsning på landbasert oppdrett?

- Rask bygging uten totalenterprise - fallgruver og suksessfaktorer

16:00 - 17:40

FISKEVELFERD

- Fiskevelferd gjennom kontrollerte prosesser

- Smoltifisering - hva må man kunne for å produsere robust smolt?

- Den grenseløse laksen - finnes den?

- Geotermisk energi i oppdrett – på godt og vondt

DAG 2

7. november

Oppstart 09:00 

Avsluttende lunsj kl 13:00

09:00 - 10:30

BÆREKRAFT

- Refleksjoner fra gårsdagen ved Lisbeth Berg-Hansen

- Råvareutfordringer for bærekraft

- Bærekraft fra Norge til USA

- Sirkulær matproduksjon

11:10 - 12:50

ØKONOMI OG DRIFT

- Stemmer beredskapen overens med risikoen?

- Rekruttering - Hvordan skaffer vi nok kompetanse?

- BRIDGES - opplæring i akvakultur i Norden

- Verdivurdering av landbaserte oppdrettsanlegg

- Oppsummering og avslutning

Konferansier for dagen

Lisbeth Berg-Hansen fra Kruse Larsen

Bekreftede foredragsholdere

Mari Birkeland - Columbi Farms

Tore Seternes - UiT

Svein Martinsen - Morefish

Gunn Marit Nerem - CFlow

Trygve Sigholt - BioMar

Heidi Kyvik - Eyvi

Henrik Grundvig - NP-innovation

Sten Falkum - Hima Seafood

Kristrún Helga Kristþórsdóttir - Vetaq

Onno Musch - Inaq

Renate Johansen - FHF

Dag Willmann - Trøndelag Fylkeskommune

Truls Jakob Dahl - Skretting

Erik Sterud - Pure Salmon Technology

Ole Aarbakke - Aquagen

Kirsti Kalseth Sjøhaug - Headvisor

Asbjørn Husby - Xylem

Eivind Vinje - MMC

Erik Hernes - Gaia Salmon

Aud Skrudland - Mattilsynet

Eeli Raatevaara - Aquatic

TBA - Artec Aqua

RISIKO I LANDBASERT OPPDRETT

Fish Svømming
bottom of page