top of page

Exclusive Services

Morefish logo_mørk blå.png

KONFERANSE

Sted: Gamle museet, Oslo

Registrering fra kl. 09:30

Konferansen avsluttes med festmiddag kl. 19:00

Oslo, 2. november

Sted: Gamle museet

Registrering fra kl. 09:30

Konferansen avsluttes

med middag kl. 19:00

Påmeldingsfrist: 22. oktober

PÅMELDING stengt

Konferansier for dagen

Lisbeth Berg-Hansen fra Kruse Larsen

Bekreftede foredragsholdere

Aud Skrudland - Mattilsynet

Brit Tørud - Veterinærinstituttet

Renate Johansen - Pharmaq Analytiq

David Owen - Blue Unit AS

Geir Arne Albertsen - Linde Gas

Åse Åtland - NIVA

Oda Høyland - BioMar

Deni Ribicic - SINTEF Ocean

Kevin Torben Stiller - Nofima

Eirik Østerhaug - Alde Akva

Espen Storstad - Linq

Liza-Mari Isaksen - Norway Royal Salmon

Yngve Kruse - Mindmap

Svein Martinsen - Morefish

Børge Søraas - Morefish/EcuNor Aqua

Øyvind Aaleskjær - Morefish

Andre Spigseth - Morefish

Ragnhild Inderberg Vestrum - Morefish

10:00 - 11:30

FISKEVELFERD

- Biologisk risiko i landbasert oppdrett.

- Fire viktige faktorer i landbasert oppdrett - kjønnsmodning, salinitet, geosmin og karbondioksid.

- Risiko i tidlige livsstadier - hvordan påvirker det fisken senere i livet?

- Fiskens gjellehelse - risiko i landbaserte anlegg

11:45 - 13:00

TEKNOLOGI

- Teknisk spesifikasjon og bestillerkompetanse.

- The Safest Solution – Farm design through data driven decisions.

- Karhydraulikk, luftekapasitet og gasser i vann.

14:00 - 15:15

VANNKVALITET

- Vannparametere - hva er viktig for fisken?

- Uønskede hendelser med dårlig vannkvalitet i RAS – hvordan kan vi best mulig overvåke og forebygge?

- Fôring og vannkvalitet.

- Mikrobiologi - på godt og vondt.

15:45 - 17:30

PROSJEKTERING

- Forutsetninger for produksjonsplaner.

- Designfase - samhandling når mange fag skal snakke sammen.

- Samhandling på byggeplass - det første røret må ligge riktig.

- Bygge anlegg i "gokk"? - rekruttere og holde på folk.

- Kunnskap om oppdrett er ikke påkrevd - eller?

Fish Svømming
bottom of page