top of page

Exclusive Services

Sted: Gamle museet, Oslo

Registrering fra kl. 09:30

Konferansen avsluttes med festmiddag kl. 19:00

SESJON 1

Forståelse av Risiko og Regulatoriske Aspekter ved Landbasert Oppdrett: Presentasjon av de viktigste risikoene knyttet til fiskehelse og velferd i landbaserte anlegg. Diskusjon om gjeldende reguleringer og potensielle endringer som påvirker landbasert satsning.

SESJON 2

Praktiske Strategier og Teknologiske Innovasjoner for Risikoredusering: Presentasjoner fra selskaper med vellykkede landbaserte oppdrettsprosjekter. Erfaringer fra suksessfulle prosjekter, med fokus på hvordan de håndterer risiko. Gjennomgang av beste praksiser og innovative tiltak for å fremme fiskevelferd i landbaserte anlegg fra klekkeri til slakting. Presentasjon av ny teknologi som bidrar til å minimere risiko og forbedre fiskehelse.

SESJON 3

Helhetlig Perspektiv på Landbasert Oppdrett, Bærekraft og Samfunnsøkonomi: Helhetlig Perspektiv på Landbasert Oppdrett, Bærekraft og Samfunnsøkonomi Miljøpåvirkning og bærekraft i landbasert oppdrett. Samfunnsøkonomiske konsekvenser ved akvakultur på land.

PROGRAM

Morefish logo_mørk blå.png

KONFERANSE

Trondheim, 05. november 2024

Sted: Scandic Nidelven i Trondheim

Registrering fra kl. 08:00

Konferansen avsluttes

med middag kl. 19:30

Konferansier for dagen

Veronica Pedersen fra Kruse Larsen

Bekreftede foredragsholdere

Mattias Bendiksen Lind - HaVet

Paula Rojas-Tirado - Gaia Salmon

David Owen - Blue Unit AS

Morten Andersen - NCE Aquatech Cluster

Heidi Marie Nore - Standard Norge

John Davidson - Freshwater Institute

Ole Skeidsvoll Moe - Arntzen de Besche

Unn Eilen Vik - Euskan

Simen Sætre - Forfatter

Svein Martinsen - Morefish

Fish Svømming
bottom of page