top of page

Exclusive Services

KONFERANSE

Sted: Gamle museet, Oslo

Registrering fra kl. 09:30

Konferansen avsluttes med festmiddag kl. 19:00

Trondheim, 9. - 10. november

Sted: Scandic Lerkendal

9. november: Registrering fra kl. 10:30

Konferansemiddag kl 19:00

10. november: Konferansen avsluttes

med lunsj kl. 13:00

Påmeldingsfrist: 30. oktober

PÅMELDING stengt

Konferansier for dagen

Lisbeth Berg-Hansen fra Kruse Larsen

Bekreftede foredragsholdere

Bjørn Ellingsen - Pharmaq/Zoetis

Sigurd Handeland - UiB

Jon Arne Grøttum - Sjømat Norge

Svein Martinsen - Morefish

Margit Ertresvåg Jakobsen - Fiizk

Per Anton Sæther - Åkerblå

Veronica Isabel Pedersen - Kruse Larsen

Kristine Vedal Størkersen - SINTEF Ocean

Andrea Nistad - Asplan Viak

Vibeke Emilsen Wetterwald - BDO

Kristoffer Larsen Kvame - NMBU/Sweco

Kamilla Mordal Holo - Salmon Evolution

Jenny Lisa Reed - Åkerblå

Øyvind Aaleskjær - Morefish

Jelena Kolarevic - UiT

Martin Rasmussen - Andfjord Salmon

Dag Sletmo - DNB

Grunde Heggland - Åkerblå

Astrid Etienne - Eksfin

Kristian Henriksen - NCE Aquatech Cluster

Påmelding stengt

DAG 1

9. november

Registrering fra kl 10:30 

Lunsj kl 11:30 - 12:15

12:15 - 14:00

ETABLERINGSFASEN

- Ny næring i stor vekst - hvilke utfordringer kan vi vente oss?

- Oseanografi i landbasert oppdrett

- Produksjonsplanlegging - excel vs. biologi

- Rogn - har vi nok for den forventede veksten?

14:00 - 15:30

BIOSIKKERHET OG FINANSIERING

- Overordnet plan for biosikkerhet - hva er det?

- Membraner som risikoreduserende tiltak for inntaksvann

- Eksportfinansiering av landbasert oppdrett - hva er mulig og hva skal til?

- Finansiering i landbasert oppdrett

16:00 - 17:40

TEKNOLOGI

- Best available technology - hva er egentlig det?

- Størrelsen teller? Hvilke utfordringer oppstår når størrelsen på karene øker?

- Balansert sanntidskontroll av fisk, miljø og energi i RAS.

- Hvilke utfordringer har Andfjord Salmon hatt i møte med ny teknologi?

- Oppsummering og refleksjoner fra dagen ved konferansier Lisbeth Berg-Hansen

DAG 2

10. november

Oppstart 09:00 

Avsluttende lunsj kl 13:00

09:00 - 10:30

DRIFT AV ANLEGG

- Biosikkerhet i driftssituasjonen

- Salmon Evolution har kombinert drift og bygging - hvilke utfordringer gir det og hvar har de lært?

- Energibruk i landbasert oppdrett.

- Presentasjon av FHF-prosjekt: "Kunnskapskartlegging - produksjon av stor laksesmolt"

11:10 - 12:50

FISKEVELFERD

- RAS eller gjennomstrøm - hva er egentlig best for fisken?

- Fersk- og saltvann på land - hvilke utfordringer gir det for fiskens gjeller?

- Vaksinestrategi for storsmolt - har vi egentlig det?

- Innovasjonskultur -  «Setter storsmolt på agendaen fra 2023»

- Oppsummering og avsluttende kommentarer 

RISIKO I LANDBASERT OPPDRETT

Fish Svømming
bottom of page