top of page

Risiko og kompetanse i landbasert oppdrett

Oslo, 2. november

 Landbaserte oppdrettsanlegg, både gjennomstrøms- og RAS-teknologi er sammensatt av mange ulike fagfelter som må samhandle. Hvilke faktorer må på plass for at resultatet skal gi sikre og forutsigbare anlegg? Hvordan redusere risiko? 

kystlinje

Hovedtema

  • Fiskevelferd

  • Teknologi

  • Vannkvalitet

  • Prosjektering

Hav
bølger
PÅMELDING stengt
bottom of page